HOTLINE : 0906 736 711

CÔNG TY TNHH KAY SPA

CHUYÊN TRANG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TẠO HỒ SƠ ỨNG VIÊN

1. THÔNG TIN ỨNG TUYỂN


2. THÔNG TIN CÁ NHÂN


  
/ /
  
1m - kg
-
TRỞ VỀ

Địa chỉ văn phòng tại TP.HCM: 268 Tô Hiến Thành, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh
Website: Kayspa.vn